Ať už jde o veletrhy a konference pro profesionály nebo akce pro širokou veřejnost, Karlsruher Messe-und Kongress-GmbH (KMK) je jedničkou v regionu Karlsruhe, který je v srdci prosperujícího Bádenska-Württemberska, jedné z nejsilnějších ekonomických oblastí v Německu. Pyšní se nejen nejvíce rozvinutým farmaceutickým průmyslem, ale je také druhým největším centrem biotechnologie v zemi. Strategie KMK se zaměřuje na úzkou specializaci a inovační sílu regionu Karlsruhe, jedné z nejživějších vědeckých oblastí v Evropě. Jeho hustá síť výzkumných pracovišť, univerzit a high-tech podniků transformovala celý tento kraj v pulzující centrum inovací.

Veletržní společnost Messe Karlsruhe se v oblasti veletrhů a kongresů zasazuje o poskytnutí prostoru novým tématům, informační výměnu a podporu navazování kontaktů. KMK nabízí se svými dvěma lokalitami prostor pro malé i velké konference a výstavy. Ve vysoce moderním výstavišti Karlsruhe Trade Fair Center a budově kongresového centra se koná více než 300 akcí každý rok.  Veletržní společnost má síť čtrnácti mezinárodních zástupců na podporu projektů KMK na příslušných cílových trzích.

Více informací: https://www.messe-karlsruhe.de

messe-karlsruhe
Messe Karlsruhe
messe-karlsruhe-site-plan
Plánek areálu Messe Karlsruhe